*23 november 1939 - Bep Barendse - 10 september 2010

 


Servitium Christi

Een groep van vrouwen, internationaal verbonden, die zich speciaal willen inzetten voor mensen in kerk en maatschappij.

Wij leven dit leven als ongehuwden, gegeven aan God, in antwoord op Zijn gave aan ons mensen, door Christus in de
H. Eucharistie. Wij proberen daarin de (A)ander tegemoet te treden zoals Maria haar nicht Elisabeth bezocht, toen die hulp kon gebruiken.

Wij proberen open te staan naar wat zich rondom ons bij mensen afspeelt, met luisterend oor en open handen, die kunnen geven en ontvangen.

Dit alles in het gewone leven van alledag, thuis, op het werk en andersoortige ontmoetingen, ieder op eigen manier, met eigen mogelijkheden in eigen situatie.

Wat ons bindt is het bewustzijn dat we allen drinken uit dezelfde bronnen: de Eucharistie en Maria.

Met hart en ziel heeft Bep dit ideaal nagestreefd en (voor)geleefd tot het einde toe.

chi@kabelfoon.nl